ЦО та ГВП

Відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг регулює Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач, серед іншого, має право, у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання та постачання гарячої води.

Акцентуємо увагу, що у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги», не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж (систем), не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

 

Встановлення порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарств.

 

Процедуру відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначає Порядок відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 26 липня 2019 року № 169 (далі – Порядок).

 

Відповідно до Порядку, передбачено дві окремі процедури, а саме:

  1. відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від мережі (системи) централізованого опалення (теплопостачання) та/або системи (мережі) постачання гарячої води;

 

  1. відокремлення (відключення) власників квартир нежитлових приміщень  багатоквартирних будинків від мережі (системи) централізованого опалення (теплопостачання) та системи (мережі) постачання гарячої води.

 

Порядок відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від мережі (системи) централізованого опалення (теплопостачання) (далі – ЦО) та/або системи (мережі) постачання гарячої води (далі – ГВП) включає такі етапи:

 

Перший етап:

 

для власників (співвласників) будівлі, в тому числі житлового будинку – ухвалення рішення про відключення від ЦО та/або ГВП відповідно до вимог Цивільного кодексу України;

 

для співвласників багатоквартирного будинку – проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку та прийняття рішення про відключення цього будинку від ЦО та/або ГВП, визначення системи подальшого забезпечення такого будинку теплопостачанням та/або гарячою водою за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та визначення уповноваженої особи (осіб) - представника інтересів співвласників багатоквартирного будинку у вирішенні питань щодо відключення багатоквартирного будинку від ЦО та/або ГВП. Рішення співвласників багатоквартирного будинку приймається відповідно до вимог вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (для ОСББ).

 

Другий етап:

 

подання власником (співвласниками) будівлі, в тому числі житлового будинку, до органу місцевого самоврядування заяви (у довільній формі) про відключення відповідної будівлі від ЦО та/або ГВП, із зазначенням причини відключення, а також інформації про намір влаштування в будівлі систем індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання). 

 

Якщо відключається багатоквартирний будинок, тоді до заяви додатково додається протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від ЦО та/або ГВП та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення багатоквартирного будинку .

 

Третій етап:

 

розгляд відповідно до законодавства органом місцевого самоврядування поданих документів за наявності затвердження ним схеми теплопостачання відповідного населеного пункту.

 

Четвертий етап:

 

передача заяви на розгляд постійно діючої комісії, створеної для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі – Комісія). Комісія на найближчому засіданні розглядає заяву про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО та/або ГВП за участю заявника чи його уповноваженого представника та передає рішення до органу місцевого самоврядування протягом п'яти робочих днів після його прийняття. Копія рішення Комісії також надається заявникові. 

 

П’ятий етап:

 

орган місцевого самоврядування на найближчому своєму засіданні за участі заявника чи його уповноваженого представника приймає відповідно до законодавства рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО та/або ГВП з урахуванням рекомендацій Комісії. Копія рішення органу місцевого самоврядування надається заявникові.

 

Шостий етап:

 

для відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від ЦО та/або ГВП, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил, і проєкту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

Обрана система має забезпечити:

  • опалення місць загального користування та допоміжних приміщень у будинку;
  • ізоляцію та/або перенесення транзитних стояків (у разі потреби) тощо;
  • заміну (у разі потреби) внутрішньобудинкових систем газо- та/або електропостачання (залежно від типу нагрівачів).

 

Сьомий етап (для багатоквартирних будинків):

 

уповноважена особа співвласників багатоквартирного будинку узгоджує дату та час виконання робіт із відключення від ЦО та/або ГВП з виконавцями таких робіт та інформує про це співвласників багатоквартирного будинку.

 

Восьмий етап:

 

виконання будівельно-монтажних робіт у будівлі.

Відключення будівлі від ЦО та/або ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги, або оператором зовнішніх інженерних мереж, якщо він не є виконавцем комунальної послуги, або залученим власником (співвласниками) суб’єктом господарювання, які у випадках, передбачених законодавством, мають ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, з обов’язковим переліком робіт із монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, в присутності виконавця відповідної комунальної послуги після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі

У разі виконання робіт із відключення від ЦО та/або ГВП оператором зовнішніх інженерних мереж або іншим залученим власником суб’єктом господарювання, власник будівлі/уповноважена особа співвласників багатоквартирного будинку письмово повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги про дату і час виконання робіт із відключення не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня виконання таких робіт, .

 

Витрати, пов'язані з відключенням від ЦО та/або ГВП здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених законодавством України.

 

Відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО та/або ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

 

Дев’ятий етап:

 

складання акта про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку від ЦО та/або ГВП за встановленою Порядком формою.

 

Десятий етап:

 

перегляд умов або розірвання договору про надання відповідної комунальної послуги. 

 

 

Порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО та ГВП передбачає майже аналогічні етапи.

Проте, важливо зазначити, що власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО та ГВП, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (закон набрав чинності 10.12.2017, введений в дію 01.05.2019) не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Така умова відокремлення (відключення) квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку визначена:

Акцентуємо увагу, що станом на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги», у м. Славутичі відсутні багатоквартирні будинки, в яких не менше як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП.

 

Отже, власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку за місцезнаходженням: м. Славутич, приєднаного до ЦО та ГВП, позбавлені можливості відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП, а мають право на відключення такого багатоквартирного будинку, від ЦО та/або ГВП в цілому, попередньо прийнявши таке рішення на зборах співвласників відповідного багатоквартирного будинку з урахуванням вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку». Відключення багатоквартирних будинків від ЦО та/або ГВП здійснюється відповідно до Порядку відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від мережі (системи) централізованого опалення (теплопостачання) та/або системи (мережі) постачання гарячої води (розділ ІІ Порядку).

Гід державних послуг. Банер