Відносини, що виникають в процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг регулює  Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», до житлово-комунальних послуг належать:

1) житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком. Тариф не встановлюється, ціна є договірною та погоджується зборами співвласників відповідного багатоквартирного будинку.

2) комунальні послуги:

 • послуги з постачання та розподілу природного газу,
 • постачання та розподілу електричної енергії,
 • постачання теплової енергії, постачання гарячої води,
 • централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,
 • поводження з побутовими відходами.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначені повноваження органів місцевого самоврядування. До повноважень органів місцевого самоврядування, серед іншого, належать:

 • встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону;
 • затвердження норм споживання комунальних послуг;
 • встановлення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами.

На сьогодні повноваження щодо встановлення тарифів на комунальні послуги розподілено між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», НКРЕКП встановлює тарифи на теплову енергію та комунальні послуги тим суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких вона здійснює.

Виконавчим комітетом Славутицької міської ради встановлюються тарифи на такі комунальні послуги:

 1. постачання теплової енергії, постачання гарячої води,
 2. централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,
 3. поводження з побутовими відходами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» затверджено:  

Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води;

Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

 Розрахунок та встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво для суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках із використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення, здійснюється відповідно до статті 20 Закону України «Про теплопостачання».

 

З 26.09.2023 механізм формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів визначає Порядок формування середнбозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів. 

До 26.09.2023 механізм формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами визначав Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затверджений Кабінетом Міністрів України 26.07.2006 № 1010.

Процедуру розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, які провадять (або мають намір провадити) господарську діяльність із виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, що надають (або мають намір надавати) комунальні послуги, визначені статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (крім послуг із постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії), для подальшого встановлення тарифів відповідно до повноважень, наданих Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги» визначає Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення (далі – Порядок розгляду), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239. З текстом Порядку можна ознайомитися за посиланням.

Відповідно до Порядку розгляду, суб’єкт господарювання (заявник) подає до органу місцевого самоврядування у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів разом із заявою, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час проведення розрахунків тарифів. Крім того, під час розгляду органом місцевого самоврядування заяви про встановлення тарифів на комунальні послуги (послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, послуг із поводження з побутовими відходами) та доданих до неї документів, зокрема розрахунків тарифів на комунальні послуги, суб’єктом господарювання (заявником) здійснюється інформування споживачів про намір зміни тарифів відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130,  визначає механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності виконавцями комунальних послуг, тарифи для яких встановлюються органами місцевого самоврядування. З текстом Порядку можна ознайомитися за посиланням.

 Інформування споживачів здійснюється надавачем відповідних послуг.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, установленим Порядку розгляду, а також відповідності розрахунків тарифів формам, встановленим органами місцевого самоврядування (форми затверджені рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради від 18.12.2019 № 653), їх розгляд здійснюється протягом одного календарного місяця з дня отримання відповідної заяви (з дня її реєстрації).

Під час розгляду розрахунків тарифів, доданих до заяви, органом місцевого самоврядування перевіряється додержання суб’єктом господарювання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 26 липня 2006 року 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», та, зокрема, правильність здійснення суб’єктом господарювання розрахунків планованих економічно обґрунтованих витрат, що внесені до складу тарифів, урахування при їх визначенні фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів виробництва і споживання теплової енергії, надання комунальних послуг згідно з річними планами, додержання стандартів, нормативів (норм) витрат і втрат ресурсів, технологічних регламентів та вимог щодо виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг.

Якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам Порядку розгляду, а розрахунки тарифів - формам, встановленим органами місцевого самоврядування, заява залишається без розгляду, про що орган місцевого самоврядування письмово повідомляє заявника протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви (з дня її реєстрації) з чітким обґрунтуванням причин такої відмови і посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Особливості порядку та строків розгляду органами місцевого самоврядування заяви про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії для суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках із використанням альтернативних джерел енергії, визначено статтею 20 Закону України «Про теплопостачання».

Зміна тарифів на теплову енергії, її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на комунальні послуги здійснюється шляхом перегляду тарифу і його структури або шляхом коригування тарифів.

Розрахунки тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що додаються до заяви, здійснюються заявниками на планований період (планований період – період тривалістю 12 місяців, на який формуються та встановлюються тарифи).

Коригування тарифів здійснюється протягом строку їх дії винятково у випадках зміни вартості окремих складових чинних тарифів із причин, не залежних від суб’єкта господарювання (збільшення або зменшення мінімальної заробітної плати, податків, зборів, обов’язкових платежів, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні ресурси та інші матеріальні ресурси, а також інших складових, щодо зміни вартості яких прийнято рішення уповноваженим державним органом). В усіх інших випадках здійснюється повний перегляд тарифу (тарифів) і його (їх) структури.

Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку (ст. 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, в Україні забороняється підвищення для всіх категорій споживачів виключно тільки тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Заборона на підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами в діючому законодавстві на сьогодні відсутня.

Рішення про встановлення тарифів оприлюднюється органом місцевого самоврядування у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше ніж п’ять робочих днів із дати його прийняття.

Усі прийняті рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради оприлюднюються на сайті Славутицької міської ради: https://e-slavutych.gov.ua/docs/ , рішення про встановлення тарифів на комунальні послуги дублюються у вкладці: «Громадянам» ® «Тарифи на житлово-комунальні послуги» ®  «Діючі тарифи в місті Славутичі» зазначеного сайту.

Плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг (далі – індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі – індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії).

 Згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги», плата за абонентське обслуговування включає плановані витрати виконавця комунальних послуг, пов’язані з:

 • укладенням договору про надання комунальної послуги;
 • здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги;
 • обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача);
 • виконання  інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та  поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води).

Законом України від 03.12.2020 № 1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» не передбачено розроблення та затвердження методики розрахунку плати за абонентське обслуговування, тому виконавець комунальної послуги самостійно визначає розмір плати за абонентське обслуговування, враховуючи граничний розмір та складові витрат, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг».

Вимог щодо затвердження такої плати органами місцевого самоврядування станом на сьогоднішній день не встановлено.

Плата за абонентське обслуговування розраховується та нараховується по кожній комунальній послузі окремо.  Розмір абонентської плати не залежить від кількісних показників спожитих комунальних  послуг.

Плата за абонентське обслуговування не повинна перевищувати граничного розміру плати за абонентське обслуговування, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг».

Гід державних послуг. Банер