Органи місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у сферах теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення, забезпечують доступ споживачів до видів інформації, зазначених у пунктах 1, 2, 6-8, 12, 14 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення"

 

1. Права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами:

Права та обов’язки споживачів житлово-комунальних послуг: стаття 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

Надавач послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у м. Славутич – КП «Славутич-Водоканал»

Надавач послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у м. Славутич – КП «УЖКГ»


2. Ціни/тарифи, їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну цін/тарифів; прогнози зміни цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що надається для встановлення тарифів на товари, послуги

Діючі тарифи в м. Славутичі

Складові тарифів для всіх категорій споживачів:

Структура тарифів (теплова енергія)

Структура тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення

 

Інформація щодо намірів зміни цін/тарифів


3. Якісні характеристики товарів, послуг:

 •  Вимоги до якості послуги послуги постачання теплової енергії:

  1) температура теплоносія повинна відповідати температурному графіку теплової мережі в частині температури подавального трубопроводу, який розміщується на офіційному веб-сайті   КП «УЖКГ»: https://www.ugkg-slavutich.org.ua

  2) тиск теплоносія повинен відповідати гідравлічному режиму теплової мережі, який розміщується на офіційному веб-сайті КП «УЖКГ»: https://www.ugkg-slavutich.org.ua

  Виконавець забезпечує постачання теплоносія з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.

  Постачання теплової енергії для потреб опалення здійснюється в опалювальний період безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги". Постачання теплової енергії на індивідуальні теплові пункти для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

  Виконавець забезпечує постачання теплової енергії у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пунктів 5 і 6 договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).

  Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку теплової енергії та іншими засобами вимірювальної техніки.

  У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуги виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

 • Вимоги до якості послуги послуги постачання гарачої води:

 • 1) склад і якість гарячої води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

  2) значення температури гарячої води становить не нижче ніж 50 °C і не вище ніж 75 °C на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;

  3) значення тиску гарячої води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на офіційному веб-сайті КП «УЖКГ»: https://www.ugkg-slavutich.org.ua

  Виконавець забезпечує постачання послуги безперервно з гарантованим рівнем безпеки, температури та тиску.

  Надання послуги здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

  Виконавець забезпечує постачання гарячої води у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пунктів 5 і 6 договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).

  Контроль якісних та кількісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та іншими засобами вимірювальної техніки.

  У разі надання послуги, що виробляється за допомогою систем автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пункту, визначення кількісних та якісних (щодо температури та тиску) характеристик послуги здійснюється за допомогою засобів вимірювальної техніки температури та тиску системи автономного теплопостачання та/або індивідуального теплового пункту. Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання температури та тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

 •  Вимоги до якості послуги з центарлізованого водопостачання та центарлізованого водовідведення:
 • 1) склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;
 • 2) значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на офіційному веб-сайті КП "Славутич-Водоканал": https://vodaslav.com.ua/

  Критерієм якості послуг з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

  Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

  Надання послуг здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

  Виконавець забезпечує постачання послуг у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 7 договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуг виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).  

  Контроль якісних та кількісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та іншими засобами вимірювальної техніки. Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

  У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

 

Механізм проведення перевірки відповідності якості надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами в частині здійснення операцій збирання та перевезення побутових відходів (далі - комунальні послуги) та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до кількості та якості і вжиття заходів до забезпечення надійності та безпеки під час надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком визначає ПОРЯДОК проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145


4. Порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також пільг окремим категоріям громадян

посилання


5. Заходи з енергозбереження,

Заходи з енергозбереження,

Державні цільові та інші програми енергозбереження

 

Гід державних послуг. Банер