INUDECO 2023. Ядерна енергетика: виклики війни

  • 304

27-28 квітня 2023 року відбудеться конференція «INUDECO. Ядерна енергетика: виклики війни»

English text below 

Шановні пані та панове! Раді повідомити, що 27-28 квітня 2023 року у місті Славутичі в режимі онлайн відбудеться Восьма Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2023.

 Тема - «NUDECO. Ядерна енергетика: виклики війни»

Конференція проходить у місті Славутичі з 2016 року в рамках заходів до роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Більше 800 науковців та практиків з 20 країн світу взяли участь у конференції, що проходить у місті-супутнику Чорнобильської АЕС Славутичі. Щорічно у події беруть участь представники близько 50 інституцій.

 Питання до обговорення на конференції:

- ядерна генерація в умовах повоєнного відновлення;

- ядерна та радіаційна безпека країни;

- поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом;

- реалізація проекту перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;

- експлуатація, технічне обслуговування та ремонт АЕС в умовах воєнного стану;

- зняття з експлуатації атомних електростанцій;

- розвиток та соціальні виклики атомоградів на сучасному етапі.

Детальна інформація про історію конференції та реєстрація доступні на сайті http://inudeco.pro/

 З усіх питань телефонуйте: Старовойтова Арина (оргкомітет) 050 900 94 74, 050 353 11 35, Карасьова Марина (питання реєстрації) 050 464 91 61. Електронна адреса оргкомітету inudeco2018@gmail.com.

 

З повагою

оргкомітет INUDECO 2023


The conference will be held on April 27-28, 2023 "NUDECO. Nuclear energy: the challenges of war"

Dear Ladies and Gentlemen! On April 27-28, 2023, the Eighth International Conference "Problems of decommissioning of nuclear energy facilities and environmental restoration" INUDECO 2023 will be held online in the city of Slavutych.

 The topic is "NUDECO. Nuclear energy: the challenges of war"

The conference has been held in the city of Slavutych since 2016 as part of the events dedicated to the anniversary of the Chornobyl accident.

More than 800 scientists and professionals from 20 countries of the world took part in the conference held in Slavutych, a satellite city of the Chornobyl NPP. Representatives of about 50 institutions take part in the event every year.

 Discussion Questions:

- nuclear generation in conditions of post-war recovery;

- nuclear and radiation safety of the country;

- handling of radioactive waste and spent nuclear fuel;

- implementation of the project to transform the "Shelter" facility into an environmentally safe system;

- operation, maintenance and repair of nuclear power plants under martial law;

- decommissioning of nuclear power plants;

- development and social challenges of atomic citys at the current stage.

Detailed information about the Conference history and registration are available on the website https://inudeco.pro/en/

 All issues you may arrange with: Aryna Starovoitova (Organizational committee) 050 900 94 74, 050 353 11 35, Karaseva Maryna (registration issues) 050 464 91 61. E-mail of the Organizational committee: inudeco2018@gmail.com

 

Sincerely

INUDECO 2023 Organizing Committee