Філія Чернігівське лісове господарство інформує

  • 121

Філія "Чернігівське лісове господарство" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України"( філія "Чернігівське лісове господарство" ДП "Ліси України" ,код філії ЄДРПОУ  45125708, юридична, поштова і фактична адреса філії: 14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Молодчого Олександра, буд. 18, chernigivlisgosp@ukr.net, код ЄДРПОУ ДП "Ліси України"  44768034, юридична, поштова і фактична адреса ДП "Ліси України"   - 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, sprava@forest.gov.ua) повідомляє про намір отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкту - Славутицьке лісництво філії “Чернігівське лісове господарство” ДП “Ліси України” за адресою: 07100, Київська область, м. Славутич, Чернігівський квартал, буд. 18.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», дана планована діяльність не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): джерелами впливу на стан атмосферного повітря є твердопаливний котел «VІTYAZ PRO» потужністю 40 кВт та модульна автозаправна станція(один резервуар дизпалива емністю 4,6 м3, автозаправна колонка, бочки(200л) з бензином)

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0235 т/рік, оксид вуглецю – 0,796 т/рік,  речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,0439 т/рік, азоту (1) оксид (N2O) – 0,00162 т/рік, вуглецю діоксид – 41,657 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0005 т/рік, метан - 0,00203 т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу для Славутицького лісництва філії “Чернігівське лісове господарство” ДП “Ліси України” звертатися за адресою: 14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Олександра Молодчого, буд.18, тел. +38(0462)666-174 або 07100, Київська область, м. Славутич, Чернігівський квартал, буд. 18..

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30- ти днів з дня публікації до Київської обласної державної(військової) адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел.: (044) 286-87-23, (044) 286-84-11, e-mail: doc@koda.gov.ua, zvern@koda.gov.ua.

 

 

Адміністрація Філії "Чернігівське лісове господарство “ДП "Ліси України”

 

https://rada.info/upload/users_files/26425731/20b7b07895622f803da342f8e54553b8.pdf